An bhfuil Gaeilge líofa agat? Ar mhaith leat feabhas a chur ar do chruinneas scríofa sa teanga?

Ranganna i gcruinnscríobh na Gaeilge don Fhoireann 2022-2023

Tá Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge ag tairiscint ranganna i gcruinnscríobh na Gaeilge d’fhoireann na hOllscoile a bhfuil scileanna maithe Gaeilge acu cheana féin.

Clárú: Tá sonraí faoin bhfoirm iarratais thíos.
Dáta: Ranganna Gaeilge na Foirne ag tosú an tseachtain dar tús 19 Meán Fómhair, 2022.
Ionad:  Beidh na ranganna seo ar siúl ar líne.

Foirm Iarratais: Is féidir leat an fhoirm iarratais a íoslódáil anseo: Foirm Iarratais - Cruinneas Scríofa na Gaeilge agus í a sheoladh ar ríomhphost chuig peigi.nioibicin@oegaillimh.ie

Tá na ranganna seo saor in aisce.

Tuilleadh eolais:
Peigí Ní Oibicín,
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Áras na Gaeilge.
091-493616 / peigi.nioibicin@oegaillimh.ie