An bhfuil Gaeilge líofa agat? Ar mhaith leat feabhas a chur ar do chruinneas scríofa sa teanga?

Ranganna i gcruinnscríobh na Gaeilge don Fhoireann 2023-2024

Tá Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge ag tairiscint ranganna i gcruinnscríobh na Gaeilge d’fhoireann na hOllscoile a bhfuil scileanna maithe Gaeilge acu cheana féin.

Clárú: Ní mór clárú roimh 13 Meán Fómhair, 2023 ag úsáid an fhoirm iarratais MS Word thíos.

Dáta: Ranganna Gaeilge na Foirne ag tosú an tseachtain dar tús 18 Meán Fómhair, 2023.

Ionad:  Beidh na ranganna seo ar siúl ar líne.

Foirm Iarratais: Is féidir leat an fhoirm iarratais a íoslódáil anseo:Foirm Iarratais - Cruinneas Scríofa na Gaeilge agus í a sheoladh ar ríomhphost chuig peigi.nioibicin@oegaillimh.ie

Tá na ranganna seo saor in aisce.

Tuilleadh eolais:
Peigí Ní Oibicín,
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Áras na Gaeilge.
091-493616 / peigi.nioibicin@oegaillimh.ie