Léachtaí um Lón, Earrach 2023

Tá muid ag cur sraith léachtaí ar fáil ag am lóin ar an Aoine ar dhátaí éagsúla i rith an Earraigh.

Dé hAoine, 20 Eanáir
Áit na Gaeilge i litríocht na hÉireann i mBéarla sa 21ú céad: fiche bliain faoi bhláth?
An tOllamh Clíona Ní Ríordáin, Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3 
Seomra an Droichid, Institiúid de Móra, Ollscoil na Gaillimhe agus ar Zoom.

Dé hAoine, 3 Feabhra
Pobal cósta imeallach i ndeisceart Chonamara ag tús an naoú haois déag
An Dr Áine Ní Chonghaile, An Cheathrú Rua
Seomra an Droichid, Institiúid de Móra, Ollscoil na Gaillimhe agus ar Zoom.

Dé hAoine, 3 Márta
Meaisínfhoghlaim agus Gramadach na Gaeilge
An Dr Mary HarrisIar-léachtóir Sinsearach, Roinn na Staire, Ollscoil na Gaillimhe.
Seomra an Droichid, Institiúid de Móra, Ollscoil na Gaillimhe agus ar Zoom.

Dé hAoine, 10 Márta
'An Chruit agus na Cruitirí sa tseanaimsir in Éirinn: blogh dá scéal'
An tOllamh Máirín Ní Dhonnchadha, Roinn na Gaeilge, Ollscoil na Gaillimhe.
Seomra an Droichid, Institiúid de Móra, Ollscoil na Gaillimhe agus ar Zoom

 

 

Déan Cúrsa Linn

Tuigeann mic léinn OÉ Gaillimh go bhfuil siad ag tabhairt faoi chúrsa atá spreagúil agus ábhartha nuair a dhéanann siad staidéar ar chúrsa le hAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge. Leagtar an-bhéim ar shaineolas praitic-bhunaithe chomh maith le bunús maith teoiriciúil inár gcúrsaí, rud a chinntíonn go bhfuil céimithe ardoilte don mhargadh fostaíochta.