Dianchúrsaí Gaeilge 2021 - Foirm Iarratais

Intensive Irish Courses 2021 - Application Form 

* Eolas riachtanach / Required information
*Sloinne (Surname):
*Ainm (Name):
*Seoladh (Address):
*Fón (Phone):
*Ríomhphost (Email):
*Náisiúntacht (Nationality):
Slí Bheatha (Occupation):

*Cén cúrsa atá uait:
(Please select your course):

Is mian liom clárú (I wish to book)

Cúrsa A - Meánrang (B2): 05 - 09 Iúil 2021
Cúrsa A - Ardrang (C1): 05 - 09 Iúil 2021
Cúrsa B - Meánrang (B2): 02 - 06 Lúnasa 2021
Cúrsa B - Ardrang (C1): 02 - 06 Lúnasa 2021
*Léirigh d'eolas ar an nGaeilge ach tic a chur sna boscaí cuí / Tick the appropriate boxes to describe your knowledge of Irish.

Réasúnta / Reasonable Go maith / Good 
An-mhaith / Very good
Líofa / Fluent
Tuiscint / Understanding
Léitheoireacht / Reading
Labhairt / Speaking
Scríobh / Writing
 

Cosaint Sonraí
Ní úsáidfear do chuid sonraí pearsanta ach amháin chun críche an chúrsa seo ar a bhfuil tú ag déanamh iarratais.