***Ní bheidh an cúrsa seo ar siúl i mbliana mar gheall ar COVID-19***

Cúrsa sa Saibhreas Teanga (2020)

Is cúis dóchais dúinn go bhfuil an Ghaeilge fós beo beathach sa Ghaeltacht agus í á labhairt ag scoth na gcainteoirí. Chuige sin, tá Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge ag eagrú cúrsa seachtaine atá dírithe ar shaibhreas agus ar shaíocht na Gaeilge i nGaeltacht Chonamara. Beidh an bhéim ar nádúr na Gaeilge – stór focal, nathanna agus leaganacha cainte dúchasacha, dul na Gaeilge, tráthúlacht agus deisbhéalaíocht, na canúintí, scileanna aistriúcháin agus cruinneas teanga. Beidh scoth na gcainteoirí agus na dteagascóirí ag roinnt a gcuid eolais le rannpháirtithe an chúrsa agus beidh neart deiseanna ann cur agus cúiteamh a dhéanamh faoi chúrsaí foclóra, foghraíochta, nádúr na teanga agus go leor eile!

D’fheilfeadh sé seo do dhaoine

 • a bhfuil Gaeilge mhaith acu agus cleachtadh acu ar í a labhairt
 • a rinne an Dioplóma sa Ghaeilge, céim sa Ghaeilge nó a bhain amach cáilíocht acadúil sa Ghaeilge
 • atá ag múineadh
 • atá ag obair sna meáin chumarsáide
 • a bhfuil suim acu sna canúintí
 • a bhfuil leaganacha cainte agus nathanna dúchasacha ligthe i ndearmad acu
 • a airíonn go bhfuil an iomarca Béarlachais trína gcuid cainte
 • atá ag tógáil a gclann le Gaeilge agus ar mhaith leo go mbeadh canúint na háite agus Gaeilge nádúrtha ag a gcuid gasúr

NB: Ní fheilfeadh an cúrsa seo do dhaoine atá fós ag foghlaim na teanga

Dátaí: 22 - 26 Meitheamh 2020

Táillí Teagaisc & Táillí Lóistín

Táille Teagaisc: €260.00 

Táille Lóistín (Lánlóistín):

 • Seomra singil: €280.00
 • Seomra roinnte (ag roinnt le duine amháin eile): €205.00

Tá lóistín ar fáil ó thráthnóna Dé Domhnaigh (suipéar san áireamh) go dtí tráthnóna Aoine (lón san áireamh).

Déan Iarratas

Tá bróisiúr faoi na dianchúrsaí le foirm iarratais ar fáil i bhfoirm PDF: Dianchúrsaí 2020

Is féidir leat iarratas ar líne a dhéanamh anseo.

Tuilleadh eolais

An Rúnaí
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
An Cheathrú Rua,
Co. na Gaillimhe

T: +353 91 494600
R: cursaigaeilge@oegaillimh.ie

 
 

Íoslódálacha

 • MA/Dioplóma Iarchéime (Ateangaireacht Chomhdhála)

  MA/Dioplóma Iarchéime (Ateangaireacht Chomhdhála) PDF (163 KB)

 • Teastas Iarchéime (Léann an Aistriúcháin)

  Teastas Iarchéime (Léann an Aistriúcháin) PDF (182 KB)

 • Réamheolaire Fochéime 2023

  Réamheolaire Fochéime 2023 PDF (2 MB)

 • MA / Dioplóma Iarchéime (Cleachtas Gairmiúil sna Meáin)

  MA / Dioplóma Iarchéime (Cleachtas Gairmiúil sna Meáin) PDF (198 KB)

 • Ard-Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach

  Ard-Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach PDF (218 KB)

 • An Dioplóma sa Ghaeilge

  An Dioplóma sa Ghaeilge PDF (275 KB)

 • MA/Dioplóma Iarchéime (Léann Teanga)

  MA/Dioplóma Iarchéime (Léann Teanga) PDF (181 KB)

 • Teastas Iarchéime Ardscileanna Gaeilge do Mhúinteoirí

  Teastas Iarchéime Ardscileanna Gaeilge do Mhúinteoirí PDF (185 KB)

 • Dioplóma sa Chultúr Dúchais

  Dioplóma sa Chultúr Dúchais PDF (216 KB)

 • Dioplóma sa Phleanáil agus Buanú Teanga

  Dioplóma sa Phleanáil agus Buanú Teanga PDF (205 KB)

 • International Students

  International Students PDF (154 KB)

 • Ranganna Foirne

  Ranganna Foirne PDF (296 KB)

 • Aistriúchán Closamhairc (Teastas Iarchéime)

  Aistriúchán Closamhairc (Teastas Iarchéime) PDF (168 KB)