Forléargas ar an gCúrsa

Is comhpháirtíocht é an clár seo idir OÉ Gaillimh agus Táirgí Media Idirnáisiúnta (TMI) – ceann de na gnólachtaí fotheidealúcháin/aistriúcháin closamhairc is bisiúla in Éirinn trí chéile.

Is é aidhm an chláir oiliúint i ngnéithe den aistriúchán don scáileán, ar a n-áirítear fotheidealúchán idirtheangach, fotheidealúchán inteangach, fotheidealúchán beo, aistriúchán scripteanna don teilifís, tráchtaireacht fuaime, seirbhísí rochtana do chomhdhálacha, a chur ar rannpháirtithe.

Tá an cúrsa seo dírithe ar dhaoine ar spéis leo teangacha go ginearálta, an t-aistriúchán agus rochtain fhairsing a bheith ag an bpobal trí chéile ar sheirbhísí teilifíse agus ilmheán. Bainfidh daoine ar mhaith leo oibriú go gairmiúil i réimse an aistriúcháin closamhairc, go háirithe, tairbhe as an gclár seo. Is í an Ghaeilge teanga theagaisc an chláir, agus is ar phríomhchampas na hOllscoile i gCathair na Gaillimhe a reáchtálfar é.

Iarratais agus roghnúchán

Applying to NUI Galway - www.nuigalway.ie/courses/how-to-apply/

Is é 1TAC1, 1TAC2, 1TAC3 cód an chúrsa.

Eolas faoi na teagascóirí

Riachtanais agus measúnú

Bunchéim 2:2 (leibhéal 8), nó 2:2 i gclár iarchéime i réimse gaolmhar. Is féidir le hiarrthóirí nach bhfuil na cáilíochtaí acadúla cuí acu ach a bhfuil cúig bliana de thaithí ghairmiúil acu iarratas a dhéanamh faoin gcóras don Aitheantas don Réamhfhoghlaim

Sonraí an chúrsa

Riachtanais iontrála

Bunchéim 2:2 (leibhéal 8), nó 2:2 i gclár iarchéime i réimse gaolmhar.

Is féidir le hiarrthóirí nach bhfuil na cáilíochtaí acadúla cuí acu ach a bhfuil cúig bliana de thaithí ghairmiúil acu iarratas a dhéanamh faoin gcóras don Aitheantas don Réamhfhoghlaim
Riachtanais bhreise

Fad an chúrsa

Reáchtálfar an cúrsa ar bhonn páirtaimseartha in imeacht bliain amháin (30 ECTS).

Dáta tosaithe

Meán Fómhair 2022

Gráid A-leibhéil ()

Líon na mac léinn

15

Spriocdháta

3 Meán Fómhair 2022. 

Leibhéal NFQ

9

Modh staidéir

Meáchan ECTS

30

Dámhachtain

Teastas Iarchéime ag leibhéal 9

Cód CAO

Cód

1TAC1, 1TAC2, 1TAC3

Imlíne an chúrsa

Sceideal 2022/2023

Seo a leanas na dátaí don bhliain 2022/2023:

Seimeastar 1Seimeastar 2

Cén fáth a roghnófá an cúrsa seo?

Deiseanna fostaíochta

Agus méadú ag teacht ar na dualgais atá ar eagraíochtaí craolacháin i dtaca leis an inrochtaineacht, tá gá le tuilleadh daoine a bhfuil a bhfuil scileanna maithe acu sna gnéithe éagsúla den aistriúchán closamhairc. Beidh poist le fáil i stáisiúin chraolacháin, i ngnólachtaí fotheidealúcháin/aistriúcháin closamhairc.

Baineann deiseanna maithe cianoibre leis an réimse seo freisin

.

Cé dó a fheileann an cúrsa seo?

    1. Is é seo an chéad cháilíocht atá le fáil in Éirinn san aistriúchán closamhairc, agus béim faoi leith ar an bhfotheidealúchán.
    2. Is réimse é an t-aistriúchán closamhairc atá faoi bhorradh ar ardáin éagsúla agus béim níos mó á leagan ar an bhfotheidealúchán chun críche tuisceana agus reacaireachta.
    3. Gné mhór den chúrsa is ea oiliúint phraiticiúil le TMI — ceann de phríomhghnólachtaí an tionscail in Éirinn — agus úsáid á baint san oiliúint sin as na bogearraí agus na huirlisí a úsáidtear sa tionscal féin.

Torthaí foghlama

Socrúchán oibre

Staidéar thar lear

Eagraíochtaí gaolmhara mac léinn

Táillí an chúrsa

Táillí: AE

Táillí: Teagasc

Táillí: Tobhach na mac léinn

Táillí: Neamh AE

Le tuilleadh eolais a fháil faoi dheiseanna maidir le táillí agus maoiniúm, féach leathanaigh 286 agus 288.

Tuilleadh eolais

Séamus Ó Coileáin
R: seamus.ocoileain@nuigalway.ie          

Eoin Ó Droighneáin
T: 091 49 3366

Áras na Gaeilge,
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Gaillimh


Íoslódálacha

  • Réamheolaire Fochéime 2023

    Réamheolaire Fochéime 2023 PDF (2 MB)